Akıl Fikir Yayınları Logo

İnceleme Araştırma kategorisine ait kitaplar

Abid Yaşaroğlu - Hz. Ali Dönemi Siyasi Çekişmeler Hz. Ali Dönemi Siyasi Çekişmeler Abid Yaşaroğlu
₺ 20
Nidayi  Sevim - Şehir ve Şuur Şehir ve Şuur Nidayi Sevim
₺ 20
Ali Çamlıbel - Biz esir Düştük Biz esir Düştük Ali Çamlıbel
₺ 20

Turgay Anar - SONSUZLUĞUN YÜZLERİ  İKİNCİ YENİ ŞİİRİNDE GÖRSEL SANATLAR SONSUZLUĞUN YÜZLERİ İKİNCİ YENİ ŞİİRİNDE GÖRSEL SANATLAR Turgay Anar
₺ 25
Prof.Dr.Necmettin Tozlu Yard. Doç. Dr Necmi Tozlu-Mürsel Ağaç - Aşık İlhamı (Posuslu Nuri Baba) Aşık İlhamı (Posuslu Nuri Baba) Prof.Dr.Necmettin Tozlu Yard. Doç. Dr Necmi Tozlu-Mürsel Ağaç
₺ 20
Muhsin Ertürk Budak - Eskiçağ'dan Günümüze Kağızman Eskiçağ'dan Günümüze Kağızman Muhsin Ertürk Budak
₺ 30

Mehmet Ali  Kapar - Arzawa Arzawa Mehmet Ali Kapar
₺ 12
Hüseyin Türkoğlu - Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları Hüseyin Türkoğlu
₺ 15
Ersoy Kultuk - Afet ve Kriz Yönetiminde Yeni Bir Model Tasarımı: İstanbul Örneği Afet ve Kriz Yönetiminde Yeni Bir Model Tasarımı: İstanbul Örneği Ersoy Kultuk
₺ 32

Yrd. Doç. Dr. Ali Ulvi  Özdemir - Çöküşten Zafere Birinci Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Çöküşten Zafere Birinci Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Yrd. Doç. Dr. Ali Ulvi Özdemir
₺ 26
Mehmet Çağrı  Kızıltaş - Ülkemiz Ulaştırma Sistemi Üzerine Değerlendirmeler Ülkemiz Ulaştırma Sistemi Üzerine Değerlendirmeler Mehmet Çağrı Kızıltaş
₺ 22
Ümit Şimşek - Bir Arının Hikayesi Bir Arının Hikayesi Ümit Şimşek
₺ 15

Seyfullah  Erkmen -  Bir Cihangir Padişah Yıldırım Bayezid Bir Cihangir Padişah Yıldırım Bayezid Seyfullah Erkmen
₺ 12
Ümit Şimşek - Araştırma Teknikleri Araştırma Teknikleri Ümit Şimşek
₺ 20
Mehmet Çağrı  Kızıltaş - Kamusal Bir Ödev Olarak Planlama Kamusal Bir Ödev Olarak Planlama Mehmet Çağrı Kızıltaş
₺ 22

Nidayi  Sevim - Keşf-i İstanbul Tarihi Mekânlar ve Şahsiyetler Keşf-i İstanbul Tarihi Mekânlar ve Şahsiyetler Nidayi Sevim
₺ 20
Deniz Yeşil Mavi - Meddah ve Kibele Meddah ve Kibele Deniz Yeşil Mavi
₺ 12
M. Ata  Çatıkkaş - Seci' Vü Kafiye Lügati 2 Cilt Seci' Vü Kafiye Lügati 2 Cilt M. Ata Çatıkkaş
₺ 120

H. Necati Demirtaş - Şeyhülislâm Yahya Efendi Divânı Şerhi Şeyhülislâm Yahya Efendi Divânı Şerhi H. Necati Demirtaş
₺ 80
Doç Dr. Süleyman Doğan - Mesnevi’den Pedagojik Telkinler Mesnevi’den Pedagojik Telkinler Doç Dr. Süleyman Doğan
₺ 25
Doğanay Osman Ulusoy - Büyük Kaçgun Büyük Kaçgun Doğanay Osman Ulusoy
₺ 30

Son Yorumlar

Kadı - Vedat Ali Tok
Kadı Vedat Ali Tok
necip furkan yapıcı

vedat ali toku çok seviyorum romanları çok güzel

Kadı - Vedat Ali Tok
Kadı Vedat Ali Tok
necip furkan yapıcı

KADI romanını çok beğendim çok güzel bitti. akıl fikir yayınlarına ve vedat ali tok'a çok teşekkür ederim.

necip furkan yapıcı

akıl fikir yayınlarının bende ayrı bir yeri vardır her zaman . Gerek yayımladığı kitaplarıyla gerekse güçlü yazar kadrosuyla .