Akıl Fikir Yayınları Logo

İnceleme Araştırma kategorisine ait kitaplar

Abid Yaşaroğlu - Hz. Ali Dönemi Siyasi Çekişmeler Hz. Ali Dönemi Siyasi Çekişmeler Abid Yaşaroğlu
₺ 16
Nidayi  Sevim - Şehir ve Şuur Şehir ve Şuur Nidayi Sevim
₺ 12
Ali Çamlıbel - Biz esir Düştük Biz esir Düştük Ali Çamlıbel
₺ 15

Turgay Anar - SONSUZLUĞUN YÜZLERİ  İKİNCİ YENİ ŞİİRİNDE GÖRSEL SANATLAR SONSUZLUĞUN YÜZLERİ İKİNCİ YENİ ŞİİRİNDE GÖRSEL SANATLAR Turgay Anar
₺ 20
Prof.Dr.Necmettin Tozlu Yard. Doç. Dr Necmi Tozlu-Mürsel Ağaç - Aşık İlhamı (Posuslu Nuri Baba) Aşık İlhamı (Posuslu Nuri Baba) Prof.Dr.Necmettin Tozlu Yard. Doç. Dr Necmi Tozlu-Mürsel Ağaç
₺ 14
Muhsin Ertürk Budak - Eskiçağ'dan Günümüze Kağızman Eskiçağ'dan Günümüze Kağızman Muhsin Ertürk Budak
₺ 20

Mehmet Ali  Kapar - Arzawa Arzawa Mehmet Ali Kapar
₺ 12
Hüseyin Türkoğlu - Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları Hüseyin Türkoğlu
₺ 12
Ersoy Kultuk - Afet ve Kriz Yönetiminde Yeni Bir Model Tasarımı: İstanbul Örneği Afet ve Kriz Yönetiminde Yeni Bir Model Tasarımı: İstanbul Örneği Ersoy Kultuk
₺ 27

Yrd. Doç. Dr. Ali Ulvi  Özdemir - Çöküşten Zafere Birinci Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Çöküşten Zafere Birinci Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Yrd. Doç. Dr. Ali Ulvi Özdemir
₺ 20
Mehmet Çağrı  Kızıltaş - Ülkemiz Ulaştırma Sistemi Üzerine Değerlendirmeler Ülkemiz Ulaştırma Sistemi Üzerine Değerlendirmeler Mehmet Çağrı Kızıltaş
₺ 16
Ümit Şimşek - Bir Arının Hikayesi Bir Arının Hikayesi Ümit Şimşek
₺ 12

Seyfullah  Erkmen -  Bir Cihangir Padişah Yıldırım Bayezid Bir Cihangir Padişah Yıldırım Bayezid Seyfullah Erkmen
₺ 12
Ümit Şimşek - Araştırma Teknikleri Araştırma Teknikleri Ümit Şimşek
₺ 12
Mehmet Çağrı  Kızıltaş - Kamusal Bir Ödev Olarak Planlama Kamusal Bir Ödev Olarak Planlama Mehmet Çağrı Kızıltaş
₺ 18

Nidayi  Sevim - Keşf-i İstanbul Tarihi Mekânlar ve Şahsiyetler Keşf-i İstanbul Tarihi Mekânlar ve Şahsiyetler Nidayi Sevim
₺ 15
Deniz Yeşil Mavi - Meddah ve Kibele Meddah ve Kibele Deniz Yeşil Mavi
₺ 12
M. Ata  Çatıkkaş - Seci' Vü Kafiye Lügati 2 Cilt Seci' Vü Kafiye Lügati 2 Cilt M. Ata Çatıkkaş
₺ 120

H. Necati Demirtaş - Şeyhülislâm Yahya Efendi Divânı Şerhi Şeyhülislâm Yahya Efendi Divânı Şerhi H. Necati Demirtaş
₺ 70
Doç Dr. Süleyman Doğan - Mesnevi’den Pedagojik Telkinler Mesnevi’den Pedagojik Telkinler Doç Dr. Süleyman Doğan
₺ 20