Akıl Fikir Yayınları Logo

Fetvâları İle Şeyhülislâm Ebüssu’ûd Efendi

H. Necati Demirtaş - Fetvâları İle Şeyhülislâm Ebüssu’ûd Efendi
Kitap Özeti

Bilindiği gibi Ebüssu‘ûd Efendi’nin Tefsirinden sonra en önemli eseri hiç şüphesiz onun fetvâlarıdır. O, hicrî hesapla otuz yıl kesintisiz devam eden şeyhülislâmlığı zamanında binlerce fetva vermiştir. Onun bu fetvaları toplanmış, bablara, fasıllara ayrılarak kitaplar halinde düzenlenmiş ve bu kitaplar “beyne’l-ulema (âlimler arasında)” elden ele dolaşmıştır. Öyle ki onun fetvâları ölümünden onlarca yıl sonra bile canlılığını korumuş ve ve uygulama alanı bulmuştur. H. Necati Demirtaş bu çalışmasında Ebüssu‘ûd Efendi’yi bizzat kendi fetvaları ile tanıtmayı amaç edinmiş , bunun için de diğer kaynaklar yanında onun imzasını taşıyan fetvâları muhtevi mecmuaları sürekli göz önünde tutmayı ihmâl edilmemesi gereken bir görev bilmiştir. Süleymaniye Kütüphânesi’nde bulunan “Câmiü’l-Fetâvâ” ve “Nûru’l-Fetâvâ” adlı iki mecmuada üstâdın pek çok fetvâsı ile Fatih ve Bayezit Genel Kütüphanelerinde sırf onun imzasını taşıyan fetvaları muhtevî “Fetâvâ-yı Ebüssu‘ûd” adlı yazmaları gözden geçirmiş ve bunlardan çok faydalanmıştır. Fetvâları İle Şeyhülislâm Ebüssu’ûd Efendi eseri iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısmın ilk bölümünde Osmanlı Devlet İdaresi, ilmiye sınıfı, medreseler, müderrisler, yargı sistemi ve şeyhülislâmlık genel olarak anlatılmakta ikinci bölümde Ebüssu‘ûd Efendi’ nin çağdaşı âlimler tanıtılmaktadır. Şartların gelişmesiyle Ebüssu‘ûd Efendi’nin meydana çıkışı da üçüncü bölümde hikâye edilmektedir. Kitabın ikinci kısımda ise Ebüssu‘ûd Efendi’nin önemli fetvaları; İslâm fıkhında hakiki şahıs, vakıflar, iman ve ibadet, nikahlanma, boşanma (Talâk), mahkeme ve ceza usulleri, cihad hukuku ve benzeri on iki farklı başlık altında toplanmış ve tafsilatlı olarak izah edilmiştir. Kendisi de uzun süren hakimlik görevi yapmış ve 12 Ciltlik Ebussuud Tefsirinin yayıma hazırlanmasına katkılarda bulunmuş ve redaksiyonunu yapmış H. Necati Demirtaş’ın bu titiz çalışmasının da Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin Divânı Şerhi’nde ve diğer eserlerinde olduğu gibi son derece ilgiyle takip edileceği ve üzerinde konuşulacağı kanaatindeyiz.

 • Bulunabilirlik
 • ISBN-13
 • Fiyat
 • Sayfa Sayısı
 • Kapak
 • Ebat

Bilindiği gibi Ebüssu‘ûd Efendi’nin Tefsirinden sonra en önemli eseri hiç şüphesiz onun fetvâlarıdır. O, hicrî hesapla otuz yıl kesintisiz devam eden şeyhülislâmlığı zamanında binlerce fetva vermiştir. Onun bu fetvaları toplanmış, bablara, fasıllara ayrılarak kitaplar halinde düzenlenmiş ve bu kitaplar “beyne’l-ulema (âlimler arasında)” elden ele dolaşmıştır. Öyle ki onun fetvâları ölümünden onlarca yıl sonra bile canlılığını korumuş ve ve uygulama alanı bulmuştur. H. Necati Demirtaş bu çalışmasında Ebüssu‘ûd Efendi’yi bizzat kendi fetvaları ile tanıtmayı amaç edinmiş , bunun için de diğer kaynaklar yanında onun imzasını taşıyan fetvâları muhtevi mecmuaları sürekli göz önünde tutmayı ihmâl edilmemesi gereken bir görev bilmiştir. Süleymaniye Kütüphânesi’nde bulunan “Câmiü’l-Fetâvâ” ve “Nûru’l-Fetâvâ” adlı iki mecmuada üstâdın pek çok fetvâsı ile Fatih ve Bayezit Genel Kütüphanelerinde sırf onun imzasını taşıyan fetvaları muhtevî “Fetâvâ-yı Ebüssu‘ûd” adlı yazmaları gözden geçirmiş ve bunlardan çok faydalanmıştır. Fetvâları İle Şeyhülislâm Ebüssu’ûd Efendi eseri iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısmın ilk bölümünde Osmanlı Devlet İdaresi, ilmiye sınıfı, medreseler, müderrisler, yargı sistemi ve şeyhülislâmlık genel olarak anlatılmakta ikinci bölümde Ebüssu‘ûd Efendi’ nin çağdaşı âlimler tanıtılmaktadır. Şartların gelişmesiyle Ebüssu‘ûd Efendi’nin meydana çıkışı da üçüncü bölümde hikâye edilmektedir. Kitabın ikinci kısımda ise Ebüssu‘ûd Efendi’nin önemli fetvaları; İslâm fıkhında hakiki şahıs, vakıflar, iman ve ibadet, nikahlanma, boşanma (Talâk), mahkeme ve ceza usulleri, cihad hukuku ve benzeri on iki farklı başlık altında toplanmış ve tafsilatlı olarak izah edilmiştir. Kendisi de uzun süren hakimlik görevi yapmış ve 12 Ciltlik Ebussuud Tefsirinin yayıma hazırlanmasına katkılarda bulunmuş ve redaksiyonunu yapmış H. Necati Demirtaş’ın bu titiz çalışmasının da Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin Divânı Şerhi’nde ve diğer eserlerinde olduğu gibi son derece ilgiyle takip edileceği ve üzerinde konuşulacağı kanaatindeyiz.

 • Bulunabilirlik
 • ISBN-13
 • Fiyat
 • Sayfa Sayısı
 • Kapak
 • Ebat
Kullanıcı Görüşleri
 • Henüz eklenmiş bir görüş bulunmamaktadır.
Görüş Bildirin
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapmak için tıklayınız.

Son Yorumlar

Kadı - Vedat Ali Tok
Kadı Vedat Ali Tok
necip furkan yapıcı

KADI romanını çok beğendim çok güzel bitti. akıl fikir yayınlarına ve vedat ali tok'a çok teşekkür ederim.

necip furkan yapıcı

akıl fikir yayınlarının bende ayrı bir yeri vardır her zaman . Gerek yayımladığı kitaplarıyla gerekse güçlü yazar kadrosuyla .

Gevher Sultan - Vedat Ali Tok
Gevher Sultan Vedat Ali Tok
necip furkan yapıcı

Akıl fikir yayınlarına bu güzel eserlerden dolayı teşekkürü bir borç bilirim .